Lisístrata (Associació Liada Nacional)

Representació de “Lísistrata” d’Arístofanes, abril de 2016