INFORMACIÓ

Pàrroquia de la Mare de Déus dels Dolors

Carrer Begur núm 8, de Barcelona.

Telèfon: 93 431 38 40    //        mmdolors22@arqbcn.cat

Rector: Mn. Wilson Muhire


Església oberta:

  • De dilluns a divendres: 18h a 20:45h
  • Dissabte: de 18h a 20:15h
  • Diumenge: de 10:45h a 14:15h

Misses:   

  • De dilluns a divendres: a les 20h.
  • Dissabte: a les 19h (missa familiar, durant el curs).
  • Diumenge: a les 11:30h (català) i a les 13h (castellano).

Confessions:  Mitja hora abans de cada Missa.

Rés del Sant RosariDe dilluns a divendres a les 19h.

Exposició del Santíssim SagramentDijous a les 19h.


Despatx Parroquial: Dimarts de 18h a 19:30h,

Bateig: es celebren el tercer diumenge de cada mes juntament amb la missa dominical.

Casaments: s’ha de sol·licitar, com a mínim,  amb tres mesos d’antelació. 


Vida Consagrada

Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor

Atenen l’educació cristiana dels infants des de l’acció educativa del Col·legi “Josep Tous”, on evangelitzen infants, joves i families.

I, també, realitzen l’acció missionera al tercer món.


Assistència Social

Treballadores socials: Dilluns de 17:30h a 20:30h.

Orientació sociolaboral: Dimarts de 18h a 20h.

Repartiment d’aliments: quinzenalment, dimecres a la tarda.


Atenció Social

Alcohòlics Anònims: de dilluns a dissabte de 17:30h a 20:30h.

      Espai d’informació, suport a tota persona que ho necessiti i acompanyament per mantenir l’abstinència.

Al-Anon: dissabte de 19h a 21h.

   Oferim suport a qui conviu amb persones alcohòliques. Compartim les nostres experiències

Codependents Anònims (CODA): Dimarts i dijous de 18h a 20h.

      Dirigit a persones amb problemes de dependència afectiva i els familiars, on se’ls ajuda a millorar les relacions personals.

      Es treballa de manera grupal mitjançant els 12 passos.

Anuncios