Càritas: som solidaris amb els més febles

Càritas Parroquial

Treballadores socials

Repartiment d’aliments

La Visitació

Orientació sociolaboral

Reforç escolar i alfabetització d’adults