Alcohòlics Anònims

Què fem?

Oferim un espai grupal d’informació, suport a tota persona que ho necessiti i l’acompanyem per matenir l’abstinència.

Quan ens trobem?

De dilluns a dissabtes de 18’30 a 20’30h.

>> següent

<< anterior